header-image
image-1403-b2db215f-c4ca-4319-92e6-5612030ada6b.png
Official Logo of SAMIBUL Water District

ANO ANG SAMIBUL (SAN MIGUEL, BULACAN) WATER DISTRICT?

Ang SAMIBUL WATER DISTRICT
ay HINDI PAG-AARI ng mga DIRECTOR
o ng GENERAL MANAGER o ng mga KAWANI nito...
Kung hindi ito ay PAG-AARI ng PUBLIKO.
Ang IBINABAYAD ng mga KONSESYONARYO ay INIIPON at GUGUGULIN... 
...PARA LAMANG sa OPERASYON, PAMAMALAKAD, PAGSASAAYOS, PAGPAPAUNLAD at PAGPAPALAWAK ng SISTEMANG PATUBIG sa BUONG BAYAN ng SAN MIGUEL, BULACAN...